Συμβουλευτική εξαρτήσεων

Εξάρτηση από το Διαδίκτυο

Μετά από μιάμιση δεκαετία αυξανόμενης εξάπλωσης του διαδικτύου ήδη μιλάμε για «εξάρτηση από το internet». Στην αναθεώρηση του Diagnostic Statistical Manual V (έκδοση που θα κυκλοφορήσει το 2013) έχει προταθεί η εξάρτηση από το διαδίκτυο να συνιστά νέα υποκατηγορία στις εξαρτητικές διαταραχές (τωρινή κατηγορία «διαταραχές σχετιζόμενες με την χρήση ουσιών»).

Syndicate content