οικογενειακή θεραπεία

Χρήμα και ψυχοθεραπεία

Τον τελευταίο χρόνο (2010-2011), πολλές φορές οι θεραπευόμενοι,  φέρνουν στις ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες θέματα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την οικονομική κρίση. Ατομικές ή οικογενειακές επιχειρήσεις που βρίσκονται στα πρόθυρα της χρεωκοπίας, περικοπές στα εισοδήματα, απολύσεις ή μακροχρόνια παραμονή σε ανεργία. Όπως λέει και ο λαός μας, η φτώχεια φέρνει γκρίνια. Η οικονομική δυσπραγία αυξάνει το άγχος, συχνά δημιουργεί ένταση στις οικογενειακές σχέσεις και ενίοτε εκφράζεται με καταθλιπτικά συμπτώματα.

Syndicate content