Συμβουλευτική εξαρτήσεων

Μια συνήθης βασική δυσκολία στα θέματα εξαρτήσεων είναι είτε η απροθυμία των ατόμων με εξαρτητικές συμπεριφορές να παραδεχτούν ότι αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα ή όταν το παραδεχτούν, η αδυναμία τους να δεσμευτούν σε μια διαδικασία αλλαγής. Ένας βασικός στόχος της συμβουλευτικής σε θέματα εξαρτήσεων είναι η αύξηση του κινήτρου για αλλαγή του ατόμου με εξαρτητικές συμπεριφορές. Αυτό γίνεται με μια σειρά ατομικών συνεδριών με το ίδιο το άτομο ή σημαντικούς άλλους στη ζωή του και επικουρείται με οικογενειακές συνεδρίες ή συνεδρίες ζεύγους.

Αφού επιτευχθεί ένα αρχικό επίπεδο κινητοποίησης, τα άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρές εξαρτητικές συμπεριφορές συνήθως ενδείκνυται να παραπέμπονται, μαζί με την οικογένειά τους, σε οργανωμένα δημόσια πλαίσια απεξάρτησης.